2551038323 6943695238 Τούντζα 23, Αλεξανδρούπολη kapa-pi@otenet.gr, kapapi70@gmail.com